lördag 13 februari 2016

Jag är härligt förälskad💕

Ja...i att undervisa, att få vara med och se styrkor och outnyttjade egenskaper få blomma ut i värme och samförstånd i lärandet #tillsammans!
Det är inte många gånger per vecka som jag får möjlighet att på allvar kunna ta ett steg tillbaka en längre tid och bara insupa det fantastiska som sker inne i vårt rätt så begränsade och trånga klassrum, men igår..då var det magiskt!
I över en timme per halvklassgrupp fick jag beskåda, njuta av och inspireras av det som står i syftet för svenskämnet i vår läroplan, nämligen detta:
"Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära."
"Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer."
"I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden."
"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier."
"På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan."


  
  
 Här skapas 12 olika berättelser, scenerna byggs upp och fotas och vi följer kunskapskravets disposition: en tydlig början, handling och slut. detta blir mycket konkret när barnen får bygga upp 3 scener, en med en början, en med mitten och slutligen en scen för avslutning.
Under nästa vecka kommer vi att skriva ner dessa historier och jag längtar verkligen efter att få visa er resultatet.
Efter en timme var barnen rätt så slut...det fanns tid över att läsa i deras böcker, som de vanligtvis brukar bli glada över att få göra...men vi skrattade när vi insåg att ingen kunde hitta koncentrationen till att läsa...huvudet var inte redo för ytterligare en berättelse...några undrade om de fick välja stillhet och avslappning istället och andra ville rita..och jag...jag bara fortsatte att mysa...
Lyllo mig!

Lär-lego och fantastiska barn, en finfin kombination

Tisdagmorgon och sömndruckna elever mötte mig i korridoren..
"Ska vi fortsätta sortera lärlegot idag, fröken" sa en av eleverna och när jag svarade "ja" på frågan var det ett glatt och högt yes-vrål från de elever som var närvarande...och jag kände att det här skulle bli en av de bättre dagarna.

  

Samarbete, lyssnarförmåga, kommunikation, kategorisering, sortering, analyser och en massa tålamod ledde till en språkkavalkad där bara själva öppnandet av påsarna skapade en wow-känsla! Upptäckandet av alla spännande figurer, häftiga detaljer och annan rekvisita stod nu i fokus. Och då....fick barnen uppgiften att pp 12 minuter skapa en miljö, med karaktärer och en händelse...vad tror ni hände ???
Ni får helt enkelt ha koll på nästa uppdatering från ugglornas näste, med de klokaste ugglorna i stada!

Vilken present! Lär-lego

Igår fick barnen reda på att vi köpt in något riktigt roligt till skolan och att de var de första som fick lära känna det!
Jag hade inte ens öppnat kartongerna utan jag ville att alla skulle vara med från början.
Spänningen var oliiiiiiidlig!
 
Nu gällde det att vässa öronen för att kunna lyssna på instruktionerna och ett stort mått samarbetsförmåga behövdes också då klassen delades in i grupper för att öppna kartongerna.
Inne i kartongerna var det.....LEGO!! 
 
Lego att använda för att stärka lärandet, samarbetet och framförallt utveckla vår språkliga förmåga.
Först skulle grupperna undersöka, följa en karta och bildinstruktion och fästa klistermärken så att alla dessa delar ligger på rätt plats. Hör gällde det att kunna organisera, kategorisera och framför allt träna på turtagning.
   
   
    
Mer bilder kommer;)