lördag 26 december 2015

Vem ser dig?

Behovet att bli sedd, för den man är… Är det en klyscha?
Att bli sedd, att känna att man är en pusselbit i ett sammanhang –KASAM, så viktigt det är att känna både inflytande och delaktighet att man är behövd.

I så många sammanhang under åren som gått har jag fått återkommande bevis på vad det är som gör skillnad för enskilda elever. En lärare/pedagog som ser, som arbetar tydligt med att skapa relationer och som inte dömer utan ger ännu en chans för att den ser att det finns hopp, förmågor och möjligheter att finna den speciella särart som varje elev besitter.

Vårt nuvarande skolsystem och betygssystem ger inte de förutsättningar som behövs för att göra lärandesituationen anpassad och unik för varje enskild elev. Många många brinnande eldsjälar har fått duka under pga en stelbent organisation där pedagoger och rektorer är bakbundna med yttersta ansvar att få ekonomin att gå ihop och det är ofta vi pedagoger som i svåra samtal med förtvivlade föräldrar och barn få stå till svars för den rådande situationen. Eldsjälar som VET vad som behövs och som har det som krävs, oerhört duktiga pedagoger.

I länken här nedan finns ett omtyckt blogginlägg där jag skildrar min egen sons tankar, funderingar och känslor där jag som mamma behövde gå in och stötta, överbevisa och ge hopp.

Tro på att inne i dig finns det en magisk värld, våga gå in....vi hjälper dig!Du som enskild pedagog, eller annan vuxen som arbetar i våra många förskolor, skolor och fritidshem – du kan göra skillnad, på djupet. Förstå att du kan vara den som ger hopp och framtidstro åt hos en som tvivlar.
Vem vill du vara?

Bild från morguefile.com


måndag 14 december 2015

Handledning/coachning till lärare ger resultat

SKOLAN. Coacher som hjälper lärarna att bli bättre i undervisningen har stor effekt, rapporterar Sveriges Radio Ekot 

Källa

Skolverket har gjort ett försök med lärarcoacher i tio utvalda skolor med stora utmaningar, och enligt en utvärdering av Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, så har försöket varit mycket lyckat. Framförallt visas goda resultat i engelska och i svenska som andraspråk.
Resultaten har jämförts med kontrollskolor, och det visar sig att i de skolor där lärarcoaherna har hjälpt lärarna med kompetensutveckling och att utveckla sina pedagogiska metoder så är resultaten mycket goda. Eleverna är mer nöjda med sina lärare, deras betyg har förbättrats. (Aftonbladet)


 Foto: Fredrik Sandberg/TT 


Skolverkets försök med handledare till lärarna visat sig vara framgångsrikt. Det gäller framför allt språkämnena. Källa
För tre år sedan inleddes Skolverkets försök med lärarcoacher, eller handledare.
Tio skolor med stora utmaningar valdes ut och handledarna arbetade både med skolornas lärare i grupper och individuellt.
Och hjälpen för att göra lärarna skickligare har lett till att eleverna förbättrat sina resultat och fått bättre betyg, visar en utvärdering från Institutet för Arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
Forskaren Martin Lundin på IFAU säger att det är i engelska och svenska som andraspråk som man ser tydliga förbättringar bland de elever som gått ut nionde klass.
– Elevenkäterna visar att eleverna är mer nöjda med sina lärare, att de undervisar bättre och att det är en bättre stämning i klassrummet, säger han.
IFAU har jämfört projektet med kontrollskolor utan handledning och det visar sig att där lärarcoaherna har hjälpt lärarna med kompetensutveckling och att utveckla sina pedagogiska metoder syns flera förbättringar.
Inom engelska och svenska som andraspråk är elevernas förbättrade resultat statistiskt säkerställda.
Andra ämnen visar också förbättringar, men de är inte statistiskt säkerställda.

tisdag 1 december 2015

Lucka 1 av 24 – Dela som du lär #skolvåren

Källa
Har svårt att sitta still – eller lär sig i rörelse.
Springer på kurser – eller är nyfiken och vetgirig.
Lägger sig i och är ettrig – eller entusiastisk och engagerad.
Dominant och bestämmande – eller ledare och initiativtagare.
Det beror på hur man ser på saken, både sig själv och andra. Begreppet omformulering inom psykologi är mycket intressant. När vi omformulerar från negativa till positiva ord dyker det upp nya möjligheter.
Det gäller för läraren att förstå att problemet inte är att pojken inte lär sig, utan att pojken lär sig i rörelse. Det betyder inte att det är lätt att ordna engagerande, motiverade aktiviteter där eleven kan röra på sig och vara aktiv, men det ger andra öppningar än att tänka sig att han måste sitta still, måste anpassa sig och måste lära sig på samma sätt som alla andra.
”Systemet” belönar likhet samtidigt som vi pratar om inkludering, respekt och olika lärstilar. Olikhet är svårare att hantera än likhet men en fundamental grund i vår demokrati är respekt och hänsyn till olikhet så att var och en kan utnyttja sina styrkor och sin potential.
Så olika vi är!
Hur skapar vi system i hemmet, i skolan och i samhället som respekterar och till och med uppmuntrar olikhet?
– John Steinberg, www.steinberg.se
Lucka 1 av 24 i #skolvårens julkalender för 2015 på temat Dela som du lär. Tanken med årets julkalender är att leverera 24 konkreta ”det här kan jag göra nu” tips från 24 #skolvårare, för att göra skolan/lärandet/undervisningen bättre. Så följ årets julkalender från #skolvåren och få dig till dels sånt som görs ute i landet, med önskad effekt, som gör skillnad, och som kanske kan inspirera dig att våga testa ett nytt grepp!

Lucka 2 "Dela som du lär" Skolvårens julkalender 2015

Om att arbeta med boken Tam, tiggarpojken i en årskurs 2. - Susanne Jönsson, lärare Lucka 2 av 24 i #skolvårens julkalender för 2015 på temat Dela som du lär. Tanken med årets julkalender är att leverera 24 konkreta "det här kan jag göra nu" tips från 24 #skolvårare, för att göra skolan/lärandet/undervisningen bättre. Så följ årets julkalender från #skolvåren och få dig till dels sånt som görs runt om i landet, och kanske tom utanför det (!), med önskad effekt, saker som bevisligen gör skillnad, och som kanske kan inspirera dig att våga testa ett nytt grepp!

https://skolvaren.wordpress.com/2015/12/02/lucka-2-av-24-dela-som-du-lar/