torsdag 15 januari 2015

Malin Söderberg kommer till #afkUmeå

Malin Söderberg kommer till #afkUmeå

Malin Söderberg till #afkUmeå

Posted on 15 januari, 2015 av 
0

Malin SöderbergJag heter Malin Söderberg och är språklärare/förstelärare på Linneaskolan i Umeå. Jag är även handledare i Lilla Kommissionen samt ambassadör för Webbstjärnan. Min workshop kommer att handla om lärande i en ny (föränderlig) tid kopplat till begreppen autenticitet och publikt skrivande.
Jag kommer att berätta om hur jag arbetar med webbpublicering/bloggar och wikis i undervisningen. Jag kommer också att reflektera kring försteläraruppdraget, arbetstid kopplat till citatet ”work is no longer a place” samt lärares egna lärande/kompetensutveckling kring MIK.
Hoppas att vi ses!
/Malin, @MalinSderberg
Tycker du att detta låter spännande, så hoppas jag att du anmäler dig!
Hur? Enkelt, du anmäler dig till #afkUmeå genom att fylla i formuläret här: Anmälan #afkUmeå

onsdag 14 januari 2015

Jullovet som försvann.....men gav plats till reflektion och att landa i mina visioner...

Jullov, ledighet, mysa med nära och kära, ta igen tid som tagits från egna barnen, då de alltid tycker att jag är för mycket på jobbet, för mycket vid datorn, för mycket på twitter, helt enkelt ge mer av min oavkortade närvaro…jojo, så blev det ju nog inte helt…däckade på julaftonskväll och sitter nu 3 veckor senare utan att vara på topp. Det kallas lunginflammation, och är inte att leka med! Herregud, jag som alltid hittar en till växel, pushar mig lite längre fick nu snällt ge upp och vika ner mig….

På loven funderar jag mycket på vad som varit och hur jag vill förändra, förbättra, göra mer av eller mindre av och har alltid som mål att detta ska skrivas ner, organiserat och fint…men när väl ledighetslunken infunnit sig så blir det allt svårare och jag brukar allt som oftast känna att jag varit otillräcklig. Det är lätt att vara hård mot sig själv…därför att de tankar som tänkts, idéer som kommit, funderingarna som jag prövat i mitt huvud kallas reflektion, och det är aldrig förgäves.

Min dotter sa en gång efter ett sommarlov, att ”det ska bli skönt att träffa alla kompisar igen, alla har liksom hunnit bli mer sig själv igen när de har fått vara i lugn och ro med familjen”. Va!? Vilken insikt hos en då 11-åring. Ja, det är ju faktiskt så för de flesta av oss, att när vi grundar, får ro och tid till reflektion så blir vi mer oss själva igen, i detta fall tänker jag på visionen om vårt arbete. När stressen är som störst just innan terminsslut och man känner sig tyngd över alla måsten, borden och ”skullen” så är det svårt att lyfta näsan över vattenytan och tänka långa tankar. Man släcker bränder, man gör, man reagerar istället för agerar, springer på alla bollar därför att det finns en sådan tydlig deadline…i form av ett terminsslut.

MEN, så är det ju inte med allt, visst är det tråkigt och meningslöst att skriva julberättelser i januari…men låt oss då komma ihåg att det inte finns som kunskapskrav att skriva julberättelser…eller pynta klassrummet med x-antal kreationer…faktiskt! Lärande pågår hela tiden, varje dag, var vi än befinner oss och vi kan vila i att det är Lgr 11 som styr vårt faktiska arbete och således kan en del av våra traditionella uppgifter stryka på foten vid stress och press, både hos oss vuxna men framförallt hos barnen som vi hör,  känner sig alltmer pressade och otillräckliga genom skrämmande och återkommande inslag på nyheterna.

De senaste dagarna har jag varit hemma, själv och så smått börjat jobba praktiskt igen, dvs gjort bla längre planeringar grundade i kursplanerna samt kunskapskarven, gjort planer för intensivmatematiken som jag startar med några elever, lagt upp ett arbete i matematik utifrån den scanning jag gjorde veckan innan lovet, sett flera spännande föreläsningar på nätet, läst otaliga forskningsartiklar, bloggar  samt läst boken: Interaktiva medier och lärandemiljöer av Elza Dunkels & Simon Lindgren (red) och blivit grymt inspirerade att utveckla MIK-användande än mer på våra skolor. (MIK =Media Internet Kommunikation)

Jag tror att vi behöver reflektera mer, själv och tillsammans med andra för att återigen grunda i vad vi gör, vad vi är övertygade om är viktigast. För mig är det att VARJE unge ska känna sig sedd, bekräftad, trygg, nyfiken på nya lärdomar, ha tillit till sitt eget lärande, få spira som en vårblomma som sticker upp ur vintertäcket och framförallt ha bibehållet självförtroende när det en dag kliver ut från ”skolan” för att själv kunna flyga vidare mot än fler lärande miljöer och tillfällen.
Jag vill inte ha en skola för alla – jag vill ha en skola för VAR OCH EN!

Närmast kommer jag att få möjligheten att reflektera och grunda i visionen om vår framtid, de barn vi utbildar idag och imorgon. Detta genom #skolvårens event i Umeå, #afkUmeå den 30-31/1-15

Blir du sugen på att vara med?
Gå in på:
och anmäl dig!

Lev och må!
//Ninna

Imorgon jobbar jag min första dag efter julledigheten – och gissa om jag längtar=)!!Ett fantastiskt inspirerande inlägg om läsförståelsestrategier....


Visa källa

Att jobba med läsförståelsestrategier

Just nu läser vi många faktatexter som handlar om historia. På samma gång jobbar vi med läsförståelsestrategier. Det är ett ständigt pågående arbete men då och då behöver det fördjupas och intensifieras märker jag. Vi har använt oss av olika strategier för att angripa text och var och en har också provat på att sammanställa sin information utifrån olika dokument.
Några tyckte att bladet från en ABC- klubben fungerade bra som stöd.
stjärnläsare
Någon annan tyckte att det bästa var att jobba med VÖL- vet, önskar veta, lärt migVÖL_001
Yttrligare några tycker att ha leta efter kärnmeningarna i textens stycken hjälper till att förstå texten. Kärnmeningarna som sedan förhoppningvis förklaras och förtydligas i meningarna runt omkring.
Kärnmeningar
Det vi har upptäckt när vi har jobbat med kärnmeningar är att ibland är läromedel väldigt svåra att förstå, för det är bara kärnmeningar staplade på varandra och inga meningar som förklarar och förtydligar. Tanken kan vara att det ska vara lättläst men det blir precis motsatt effekt. Som en elev sa ”Det är ju bara kärnmeningar här – jag förstår inte, det blir tankeluckor!”
Det blir bra samtal både om kunskaper i ämnet vi läser om, texters uppbyggnad och förståelse av det lästa.
Jag har provat på att göra en film som sammanfattar det vi har pratat om i klassrummet.Eleverna ska få den tillsammans med text att läsa i uppdrag. Sedan får vi utvärdera om den fungerar.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, mot diskriminering


Värderingsverktyg från SPSM : här finns även ett bra test ni kan göra för att få syn på förbättringsmöjligheter.

Här läser hela artikeln...

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

Vad ingår i värderingsverktyget?

Materialet består av dels en digital del med kartläggning och mall för handlingsplan, dels en handledning.
Handledningen ger information och hjälp vid arbetet med kartläggningen. Den finns i tryckt form och kan beställas kostnadsfritt eller laddas ned som pdf.

För vem?

Kartläggning och handlingsplan finns för förskola respektive skola. I skolversionen ingår grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Chef i verksamheten kan använda materialet på organisationsnivå. Pedagoger och övrig personal i verksamheten kan använda det på gruppnivå.

Hur gör man?

Kartläggningsdelen är en hjälp att värdera verksamheten baserad på kriterier från såväl forskning och beprövad erfarenhet, som från krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. 
Graderingen har fem nivåer, där tre nivåer har vissa angivna krav. Däremellan finns nivåer som istället anger ett mellanläge mellan två nivåer. Dessa väljs när verksamheten inte helt uppnått nivån ovanför, men är bättre än nivån undertill. 
Värderingen görs anonymt och det sparade resultatet är bara åtkomligt för den registrerade användaren. Du kan spara när som helst och sedan återvända till värderingsverktyget när du vill. 
Resultatet ligger till grund för utformningen av en handlingsplan. Som verksamhetschef har du möjlighet att jämföra din verksamhets resultat med andra verksamheter genom att markera att du vill dela resultatet.

Nedladdningsbart materialSkolverket: Stärkt skydd mot diskriminering

Artikeln läser du här

Stärkt skydd mot diskriminering

Den 1 januari skärps diskrimineringslagen. Det kan göra skillnad för personer med funktionsnedsättningar som upplever hinder i sin vardag, exempelvis i skolan.
Från och med årsskiftet är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Lagändringen ska ge personer med funktionsnedsättning bättre möjlighet att hävda sin rätt att delta på samma villkor i samhället.
Det nya förbudet gäller bland annat i arbetslivet, butiker, restauranger, inom socialtjänsten och inom all utbildningsverksamhet.
– Det omfattar alla skolformer och kommer att handla om mer än bara lokalerna, säger Paula Hallberg, som arbetar med funktionshindersfrågor på Skolverket.

Anmäler till DO

Exakt vad en skola behöver göra för att inte göra sig skyldig till diskriminering i form av bristande tillgänglighet går inte att punkta upp. Det måste avgöras från fall till fall. Men inom skolans område handlar tillgänglighet om stöd i undervisningen, hjälpmedel, och lokaler som är anpassade till alla elever, för att ge några exempel.
Elever med funktionsnedsättningar som upplever att stödet brister kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Elever kan då få stöd i att hävda sina rättigheter, och den som är ansvarig kan bli tvungen att betala diskrimineringsersättning.
– Barns och elevers rättigheter stärks i och med att DO prövar deras fall. Den här lagstiftningen kommer också att leda till att skolor arbetar mer med att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön, något alla gynnas av, säger Paula Hallberg.
Om den nya diskrimineringslagen
  • Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering. Sedan tidigare finns följande former av diskriminering i lagstiftningen: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera.
  • Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att ”skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.
  • Begreppet tillgänglighet innefattar stöd eller personlig service, information och kommunikation samt den fysiska miljön.
Senast granskad: 2014-12-19
Innehållsansvar: Rättssekretariatet

måndag 12 januari 2015

Scratch - göra egna spel och berättelser

Här kommer jag att för min egen skull samla på mig matnyttigt om att programmera spel

Ullis skolsida om scratch
Jan Bidner kommer till #afkUmeå

Jan Bidner är en kreativ mångsysslare som kombinerar sitt arbete som Projektledare i IT-sektorn med att utveckla spel för lärande och att vara sjukhusclown på Norrlands universitetssjukhus. Jan har en bakgrund som skådespelare och dramapedagog och skapar podcasts och musik på fritiden.
Presentationen kommer (förmodligen) att handla om kreativitet och lust, möten och nyfikenhet och om att skolan är ett föråldrat skitsystem med en värdelös feedbackloop som dödar kreativitet och absolut måste dö ut.
Jan Bidner kommer att hålla en föreläsning under #afkUmeå och utifrån presentationen ovan så är det med största spänning och nyfikenhet som vi inväntar #afkUmeå. 
Låter detta spännande, fantastiskt eller rent av provocerande, så hoppas jag att du anmäler dig! Hur? Enkelt, du anmäler dig till #afkUmeå genom att fylla i formuläret här: Anmälan #afkUmeå

Eva Leffler kommer till #afkUmeå

Eva Leffler, lektor vid Pedagogiska institutionen i Umeå, disputerade 2006 i pedagogiskt arbete med avhandlingen ”Företagsamma elever: diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan”. Eva var tidigare anställd vid fakulteten för lärarutbildning och har en bakgrund som grundskollärare. Hennes forskningsintresse rör främst entreprenöriellt lärande, entreprenöriell pedagogik och skolutveckling.
För närvarande är hon forskningsledare i ett treårigt nationellt utvecklingsprogram inom Ifous (Innovation forskning och utveckling i skolan). Programmets syfte är att under tre år ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt följa dess effekter via forskning. I programmet ingår förutom senior forskare, två doktorander som Eva handleder.
Eva är också involverad i det nationella nätverket CSI Anywhere (Centrum för samverkan och innovation) som leds av Luleå tekniska universitet och det nordiska nätverket CIE (Creativity, Innovation and Entrepreneurship) där hon ingår i nätverkets styrgrupp.
Eva Leffler kommer delta på #afkUmeå med följande presentation ”Att få vara entreprenöriell i sitt eget lärande, vad kan det innebära?”.
Börjar genast fundera över om det skulle kunna innebära att tillsammans med sig själv och andra skapa lärande innanför och utanför skolans väggar? Vi får väl se på #afkUmeå helt enkelt! 
Tycker du att detta låter spännande, så hoppas jag att du anmäler dig!
Hur? Enkelt, du anmäler dig till #afkUmeå genom att fylla i formuläret här: Anmälan #afkUmeå

Anna Henningsson kommer till #afkUmeå

Jag heter Anna Henningsson, jag är 26 år och läser mitt fjärde år på Civilingenjör Anna HenningssonTeknisk Datavetenskap. Min utbildning är mycket mansdominerad och jag är en av två tjejer som började tillsammans med 50 killar. Jag läser framför allt avancerad matematik och programmering men just nu läser jag också nationalekonomi. Jag är en sådan där glad person med mycket energi, energi som jag gärna använder upp på gymmet eller i löpspåret. När jag väl sitter stilla så tycker jag om att spela, just nu är det World of Warcraft som gäller. Jag jobbar också extra i spelbutiken GAME i Utopia.
Min föreläsning heter:
Hon som var dålig på matte.
Lite om vad föreläsningen kommer att handla om:
Hur hamnar en tjej från en familj där alla är humanister och som läste samhällsvetenskap på gymnasiet på Teknisk Data? Framförallt då det svåraste hon visste i skolan var matematik? Jag berättar om min resa och hur jag upptäckte vad jag egentligen kunde när jag fick göra på mitt sätt.
/Anna H
Anna kommer att föreläsa på #afkUmeå och vi är väldigt nyfikna på Annas resa och vad som hände i Annas inre rum, då hon insåg vad hon egentligen kunde, som hon beskriver det själv.
Låter detta spännande, så hoppas jag att du anmäler dig! Hur? Enkelt, du anmäler dig till #afkUmeå genom att fylla i formuläret här: Anmälan #afkUmeå
rundpublicerad på skolvaren.wordpress.com

Skolvärlden om särbegåvade elever

Artikeln om särbegåvade elever finns att läsa här


Foto: Kalle Assbring

Att skapa kvalitet tillsammans av Edward Jensinger

Att skapa kvalitet tillsammans av Edward Jensinger (inlägget även publicerat på http://larandetillsammans.moobis.se )

Läs den här mannens  blogg, mycket matnyttigt och spännande tankespjärn!
I följande blogginlägg vill Edward puscha för att ta "dela-kulturen" ett eller ett par steg till. #sharingiscaring
Inlägget från hans blogg: Edward och skolutvecklingen läser du här


torsdag 8 januari 2015

#Skolvåren - vad är det?

#Skolvåren - min inspirationskälla, det ställe där jag tankar kraft och mod för min lärargärning, det "ställe" där jag känner att jag grundar och där mina visioner får plats och får utvecklas tillsammans med andra. Jag är en av Back Office i #Skolvåren och här kommer Fröken Anns, som också är Back Office, förklaring om vad Skolvåren är och vill vara! Är du en Skolvårare?

Kom och var med på vår nästa #afk i Umeå den 30-31 januari....läs om det och anmäl dig här: http://www.skolvaren.se/


#skolvåren startade som en önskan att skapa plattformar för människor att mötas och samverka. En form av ”Open lab”.
Min förhoppning var, och är, att den här typen av plattformar, helt i fas med forskning om kollegialt samarbete, ska hjälpa oss att skapa ett hållbart lärande samhälle.
#skolvåren som plattform gör alltså inget anspråk på att komma med en enda sanning, en enda väg eller en enda lösning. Det är en plattform där möten sker för att människor genom möten, utbytanden av idéer, nätverk och samarbeten ska kunna hjälpa alla att förbättra sin praktik. #skolvåren som plattform bär inga svar utan är en #ansvarsrörelse (namnet fick vi av Anders Härdevik på vår första afk) där alla som deltar formar och bidrar och skapar mängder av idéer och projekt. Det är ett smörgåsbord och du får smaka på vad som tagits med till festen. Och om du är öppen för det kan du ju även hjälpa någon som du anser halkat av banan med ett nytt recept. Kollegialt ansvarstagande.
Och i bakgrunden säger vi: börja med en vision, börja med att staka ut vart ni ska så ni är med och styr bilen åt samma håll från början. Gör rätt från början och slipp att lappa och laga ett vrak.
Det är precis som i formativ bedömning: Vart är vi nu och vart ska vi?
Det är också för att kunna skapa denna gemensamma vision som vi menar att frågan ”Varför skola?” är en bra utgångspunkt. På våra afk-träffar knyts människor ihop genom sina svar på frågan, ofta utifrån lokala behov, med varför som grund.
Vi som är Back Office öppnar en plattform där människor får mötas och utveckla sin praktik för att forma en väg till ett hållbart lärande samhälle. Det finns många liknande varianter, det är som en Pedagogisk Pub i större format med inslag av föreläsningar och workshop, förutom snack. Det är som en SETT-mässa i miniformat men med fler deltagande moment och på annat tema.
Och alla är välkomna.
För att det ska vara öppet för alla och en ofarlig plats för att stöta och blöta så är allt kostnadsfritt. Ingen tjänar några pengar, alla tar ur egen ficka, alla är bidragare och har lika stort värde och plats oavsett roll på våra afk:er. Därför får ingen arvode när någon annan tar ur egen ficka.
Varför gör jag det här då?
Jo, för att jag tror på styrkan av dessa samarbetsformer i ett samhälle där produktion är det enda som premieras och reflektionen glömts bort.
Vinsten för oss, för alla som deltar, är vinsten av att kunna förbättra sin praktik för att skapa ett mer hållbart lärande samhälle genom input, output, samarbete, nätverk.
Och faktum är att vi kan kalla det vad ni vill men vi tror på vikten av att ses, träffas, snacka, samverka, skapa, följa förändring, samtala, vända, vrida, göra bättre hela tiden.
Jag ser fram emot ett år fyllt av möten där vi tillsammans kan bygga på varandras tankar och idéer för att skapa en bättre praktik. Hoppas vi ses!
/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/ab7/9992625/files/2015/01/img_6873.png

Micke Hermansson till #afkUmeå

Micke Hermansson är läraren som inspirerar eleverna med att kunskap är coolt. Under de senaste 6 åren har Micke presenterat mikrolektioner varje dag i sina klasser och det går inte en dag utan att barnen rusar fram mot honom på morgonen och utbrister: Vad handlar det om idag!?
Detta är ett sätt som Micke har funnit medför ett ökat engagemang, lärlust och möjligheten att knyta ihop många av läroplanens kursplaner och kap 1 och 2.
Micke säger att han vill åt ”kunskapscirklar” =
inlärningstillfälle – berätta hemma – och när/om du utanför skolan ”hittar” hör /ser något som vi pratat om , ja då plingar man i vår kunskapsklocka och återberättar det i klassrummet.
Gruppen Grej of the day, GOTD på Facebook, startades i september 2014 och har vuxit lavinartat snabbt. I skrivande stund har GOTD 4418 medlemmar! Tänk att Mickes klasser var ganska ensamma om detta arbetssätt som nu är en kär vardagsrutin för så många fler.
Ett fantastiskt exempel på den dela-kultur som råder på sociala medier. Sharing is caring!
Micke anlitas flitigt som föredragshållare och vi är stolta över att kunna erbjuda våra deltagare på #afkUmeå en inspirationsföreläsning med Micke på fredagen samt en workshop på lördagen.
Låter detta spännande, så hoppas jag att du anmäler dig! Hur? Enkelt, du anmäler dig till#afkUmeå genom att fylla i formuläret här: Anmälan #afkUmeå

Susanne Jönsson kommer till #afkUmeå

Susanne Jönsson kommer till #afkUmeåSusanne Jönsson är mamma, fröken, ständigt nyfiken, livslångt lärande, mattepassionerad, kattperson
och en mycket aktiv delare i det utvidgade kollegiet.
Vi är stolta över att kunna erbjuda våra deltagare på #afkUmeå den 30-31 januari en workshop med Susanne på temat ”Det digitala rummet för yngre elevers lärande och modet att släppa den analoga boken och pennan”.
Kom och dela din kunskap med andra du med, genom samtal och skapande! Anmäl dig till#afkUmeå genom att fylla i formuläret här: Anmälan #afkUmeå