fredag 10 maj 2013

Läsförståelsestrategi - att ställa frågor

Av: Susanne Nystedt

Läsförståelsestrategi - att förutspå

Av: Susanne Nystedt

Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder

Av: Susanne Nystedt

Läsförståelse - att göra inferenser

Av. Susanne Nystedt

Läsförståelsestrategin - att göra textkopplingar

Av: Susanne Nystedt

Didaktikens verktyg - om multimodalt lärande                                         http://www.ur.se/Tema/Didaktikens-verktyg

Flippat klassrum - en mental flipp!

                       http://www.skolvarlden.se/artiklar/tv-stall-om-mentalt-att-flippa-klassrummet

Se FANTASTISKA Karin Brånebäck......berätta om det flippade klassrummet!

Så här laddar du ner en DAISY-bok i nya Legimus-appen


"Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter – i en digital värld".http://dyslexi.org/skrivknuten/appelboken-i-ny-version

Viktig debattartikel om dyslexi och nationella prov


http://logopedeniskolan.blogspot.se/2013/05/viktig-debattartikel-om-dyslexi-och.html?m=1

Läs vad Minecraft kan göra för läs- och skrivinlärningen

http://www.ajour.se/hur-minecraft-larde-min-9-ariga-son-med-aspergers-att-skriva-och-lasa/

fredag 3 maj 2013