tisdag 12 februari 2013

Vad menas med the big 5?The Big Five är de förmågor som är vanligast förekommande i läroplanen. (Så här gör du för att lägga in Lgr11 i din iPad.) Här har vi skapat en flippad lektion ochmatris för hur du kan planera utifrån dessa förmågor.
Ett sätt att arbeta digitalt med matrisen kan vara att lägga in den i Skitch och där markera de aktuella förmågorna.
Bilden i filmen är hämtad från facebookgruppen The Big Five där den laddats upp av Pedagogiska Magasinet.
av Martin Ekholm


lördag 9 februari 2013

Vad säger Lgr11 om IKT i skolan....?!


Henrik Widaeus/Pedagogiskt rum i Södertälje  har skapat filmen där man på drygt 5 min kan läsa vad den nya samlade läroplanen Lgr11 säger om IKT

http://eliekb.blogspot.se/2010/10/vad-sager-nya-laroplanen-lgr11-om-ikt.html

tisdag 5 februari 2013

iPad som skrivverktygHantera dina inlägg på Blogger

Av: Annelie Medoc

Hantera kommentarer på Blogger

Av: Annelie Medoc

Inlägg på Blogger

Av: Annelie Medoc

Bädda in inlägg i Blogger


Gadgetar i Blogger


Inställningar i Blogger


Mallhantering i Blogger